Mã chương tiểu mục nộp thuế môn bài 2024

Mã chương tiểu mục nộp thuế môn bài 2024

Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 [Mới nhất]
12 Th 01

Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 [Mới nhất]

1. Mã chương nộp thuế môn bài 2024 Trong mục lục ngân sách nhà nước, Chương được dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước theo cơ quan chủ quan. Mã chương nộp thuế môn bài (Ảnh minh họa) Mã chương được mã số hóa thành 03...

Xem chi tiết