Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 [Mới nhất]

1. Mã chương nộp thuế môn bài 2024

Trong mục lục ngân sách nhà nước, Chương được dùng để phân loại thu, chi ngân sách nhà nước theo cơ quan chủ quan.

ma-chuong-nop-thue-mon-bai
Mã chương nộp thuế môn bài (Ảnh minh họa)

Mã chương được mã số hóa thành 03 ký tự theo từng cấp quản lý:

Cấp quản lý

Mã số

Cơ quan ở cấp trung ương

001 – 399

Cơ quan ở cấp tỉnh

400 – 599

Cơ quan ở cấp huyện

600 – 799

Cơ quan ở cấp xã

800 – 989

Theo đó, có hiểu đơn giản, mã chương nộp thuế môn bài là mã của doanh nghiệp phân loại theo cơ quan quản lý thuế.

Đối chiếu với quy định tại Phụ lục I Thông tư 324/2016/TT-BTC, mã chương nộp thuế môn bài 2024 được quy định như sau:

Mã chương

Tên

Cấp quản lý

151

Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Trung ương

152

Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

Trung ương

153

Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài

Trung ương

154

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Trung ương

158

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

Trung ương

159

Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

Trung ương

160

Các quan hệ khác của ngân sách

Trung ương

161

Nhà thầu chính ngoài nước

Trung ương

162

Nhà thầu phụ ngoài nước

Trung ương

551

Các đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Tỉnh

552

Các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh

Tỉnh

553

Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài

Tỉnh

554

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Tỉnh

555

Doanh nghiệp tư nhân

Tỉnh

556

Hợp tác xã

Tỉnh

557

Hộ gia đình, cá nhân

Tỉnh

558

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

Tỉnh

559

Các đơn vị có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống

Tỉnh

560

Các quan hệ khác của ngân sách

Tỉnh

561

Nhà thầu chính ngoài nước

Tỉnh

562

Nhà thầu phụ ngoài nước

Tỉnh

563

Các Tổng công ty địa phương quản lý

Tỉnh

564

Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)

Tỉnh

754

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh (công ty TNHH, công ty cổ phần)

Huyện

755

Doanh nghiệp tư nhân

Huyện

756

Hợp tác xã

Huyện

757

Hộ gia đình, cá nhân

Huyện

758

Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ

Huyện

759

Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống

Huyện

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ do Chi cục Thuế quản lý với mã chương nộp thuế môn bài từ 754 – 759.

2. Tiểu mục nộp thuế môn bài 2024

Tiểu mục (hay còn gọi là mã nội dung kinh tế – NDKT)  là phân loại chi tiết của Mục, dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước chi tiết theo các đối tượng quản lý trong từng Mục (theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 324/2016/TT-BTC.

Còn Mục dùng để phân loại các khoản thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ nội dung kinh tế theo các chính sách, chế độ thu, chi ngân sách nhà nước.

ma-tieu-muc-nop-thue-mon-bai
Mã tiểu mục nộp thuế môn bài (Ảnh minh họa)

Trong đó, tiểu mục nộp thuế môn bài 2024 được thể hiện tại Mục 2850 Tiểu nhóm 0114 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC như sau:

Vốn điều lệ/đầu tư đăng ký

Tiểu mục

Bậc thuế

Mức thuế

Trên 10 tỷ đồng

2862

1

03 triệu đồng/năm

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2863

2

02 triệu đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2864

3

01 triệu đồng/năm

3. Cách tra cứu mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài

3.1. Cách tra cứu mã chương nộp thuế môn bài

Thực hiện tra cứu mã chương nộp thuế môn bài theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website https://thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn tab Thông tin về người nộp thuế -> Nhập mã số thuế doanh nghiệp -> Nhập mã xác nhận -> Click tra cứu.

tra-cuu-ma-chuong-nop-thue-mon-bai
Cách tra cứu mã chương nộp thuế môn bài

Bước 3: Khi hoàn tất tra cứu, màn hình sẽ hiện ra như hình dưới và có mã chương doanh nghiệp (03 số đầu của phần “Chương – Khoản”)

3.2. Cách tra cứu mã tiểu mục nộp thuế môn bài

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> “Phí – Lệ phí” -> “Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80/2021)”

Bước 2: Click in và xem trước

Bước 3: Xem mã tiểu mục nộp thuế môn bài tại bên dưới góc trái của tờ khai lệ phí môn bài.

4. Sai mã chương, tiểu mục nộp thuế môn bài phải làm thế nào?

 

Trong trường hợp sai mã chương, mã tiểu mục nộp thuế, doanh nghiệp có thể lập thư tra soát để điều chỉnh thông tin.