Luật Thuế GTGT mới nhất

Luật Thuế GTGT mới nhất

Các văn bản hướng dẫnLuật Thuế GTGT mới nhất
05 Th 11

Các văn bản hướng dẫnLuật Thuế GTGT mới nhất

Tính đến thời điểm hiện tại, đang áp dụng Luật Thuế GTGT cùng các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT; và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT (còn hiệu lực thi hành) sau đây: I. Luật Thuế...

Xem chi tiết