Lao động nữ nuôi con nhỏ

Lao động nữ nuôi con nhỏ

Ít ai biết: Lao động nữ nuôi con nhỏ có thể được về sớm đến 2 tiếng
21 Th 01

Ít ai biết: Lao động nữ nuôi con nhỏ có thể được về sớm đến 2 tiếng

Là một trong những quyền lợi quan trọng nhưng vẫn còn nhiều người lao động chưa biết đến chế độ thai sản về sớm 2 tiếng. Vậy chế độ này được dành cho ai? Người lao động đi muộn, về sớm hai tiếng thì tiền lương được tính thế...

Xem chi tiết