làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhờ người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?
17 Th 01

Nhờ người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Bận việc không thể đến đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau đây. 1. Có được uỷ quyền nộp hồ sơ hưởng...

Xem chi tiết