Nhờ người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Nhờ người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Bận việc không thể đến đi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có được ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết sau đây.

1. Có được uỷ quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người khác?

Khoản 3 Điều 29 Nghị định 28/2015/NĐ-CP đã khẳng định, người lao động được phép ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một số trường hợp nhất định.

Cụ thể theo khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người lao động được nhờ người khác làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người lao động bị ốm đau, đang trong thời gian thai sản.

– Người lao động bị tai nạn.

– Người lao động gặp phải hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh.

Ngoài việc ủy quyền cho người khác, người lao động thuộc một trong các trường hợp nêu trên cũng có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện để gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm mà mình muốn hưởng.

Theo khoản 1 Điều 17, người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động chỉ có thời gian 03 tháng để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Do vậy người lao động đã nghỉ việc cần nhanh chóng tiến hành nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Trường nhờ người khác nộp hồ sơ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì ngày nộp được tính là ngày người được ủy quyền đến nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

Còn nếu người lao động nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì ngày nộp hồ sơ sẽ được xác định theo ngày ghi trên dấu bưu điện.

Lưu ý: Nếu không thuộc các trường hợp đặc biệt kể trên, người lao động bắt buộc phải đi nộp hồ sơ trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm thì mới được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được không
Bị ốm, có thể nhờ người thân nộp hộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Mẫu giấy ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để ủy quyền cho người khác nộp hộ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động và người được ủy quyền cần lập giấy ủy quyền và tiến hành thủ tục công chứng, chứng thực.