Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133

Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133

Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133
13 Th 02

Kỹ thuật tính giá bán lẻ theo thông tư 133

1. Các phương pháp tính giá xuất kho được áp dụng theo Thông tư 133 Trước khi đi vào kỹ thuật tính giá bán lẻ thì cần biết các phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp nhập trước – xuất trước: Giả định giá trị hàng tồn kho được...

Xem chi tiết