Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp Là Gì? Cần Làm Những Gì? Học Ở Đâu Tốt?
06 Th 03

Kế Toán Tổng Hợp Là Gì? Cần Làm Những Gì? Học Ở Đâu Tốt?

1. Kế Toán Tổng Hợp Là Gì?   Kế toán tổng hợp (có tên tiếng Anh là General Accountant) là người chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phản ánh, ghi chép và lập số, ngày tháng, thông tin về tài khoản, sổ cái, báo cáo thu nhập và thống kê tổng...

Xem chi tiết

Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì?
09 Th 11

Công việc của kế toán tổng hợp bao gồm những gì?

Kế toán tổng hợp là ai? Nhiệm vụ kế toán tổng hợp là đảm nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên kế toán. Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh và thống kê các số liệu, dữ liệu trên các...

Xem chi tiết