Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt – Tổng quan công việc của kế toán tiền mặt
08 Th 11

Kế toán tiền mặt – Tổng quan công việc của kế toán tiền mặt

1. Kế toán tiền mặt là gì?  Kế toán tiền mặt là người chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các hoạt động thu chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp để từ đó có thể điều phối dòng tiền hợp lý khi chi trả những hoạt động sản...

Xem chi tiết