Kế Toán Bán Hàng

Kế Toán Bán Hàng

Kế toán bán hàng là gì? Công việc của kế toán bán hàng hiện nay
10 Th 11

Kế toán bán hàng là gì? Công việc của kế toán bán hàng hiện nay

1. Kế toán bán hàng là gì? Kế toán bán hàng (trong tiếng Anh gọi là Sales Accountant) là vị trí kế toán đảm nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép...

Xem chi tiết