Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ
31 Th 12

Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

1. Bù trừ công nợ là gì? Quy định về bù trừ công nợ Khái niệm bù trừ công nợ là gì? Bù trừ công nợ (hay cấn trừ công nợ) được hiểu là hoạt động giao dịch, mua bán, cung ứng dịch vụ, hàng hóa giữa các đơn vị với...

Xem chi tiết