Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào?
13 Th 01

Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào?

1. Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán tiền mặt xử lý thế nào? Trường hợp thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt thì doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và không được xác định là chi phí được...

Xem chi tiết