hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa

hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ
28 Th 02

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Hóa đơn điện tử bị viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ thì sẽ phải xử lý như thế nào? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ. Bài viết xem thêm: Cách...

Xem chi tiết