hóa đơn điện tử viết sai tên

hóa đơn điện tử viết sai tên

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp
27 Th 02

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn Quy định về hóa đơn điện tử được thể hiện trong các văn bản sau: Nghị định 119/2018/NĐ-CP Thông tư 68/2019/TT-BTC Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2. Xử lý hóa đơn điện tử bị viết sai tên, địa chỉ doanh nghiệp 2.1 Trường hợp...

Xem chi tiết