hóa đơn điện tử viết sai số tiền

hóa đơn điện tử viết sai số tiền

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền (Sai số lượng hàng, sai đơn giá, sai thuế suất, sai đơn vị tính)
29 Th 02

Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền (Sai số lượng hàng, sai đơn giá, sai thuế suất, sai đơn vị tính)

1. Văn bản pháp luật hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền Nghị định 119/2018/NĐ-CP Thông tư 68/2019/TT-BTC Nghị định 123/2020/NĐ-CP 2. Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai số tiền 2.1 Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế...

Xem chi tiết