hóa đơn bán lẻ

hóa đơn bán lẻ

Toàn bộ những điều cần biết về hóa đơn bán lẻ
15 Th 02

Toàn bộ những điều cần biết về hóa đơn bán lẻ

1. Đối tượng được cấp quyền sử dụng hóa đơn bán lẻ  Hóa đơn bán lẻ không cấp cho các doanh nghiệp mà cấp hóa đơn cho các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có phát sinh hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa cần sử dụng hóa đơn...

Xem chi tiết