hàng về mà hóa đơn chưa về

hàng về mà hóa đơn chưa về

Cách xử lý trường hợp hàng về mà hóa đơn chưa về theo quy định mới nhất
31 Th 12

Cách xử lý trường hợp hàng về mà hóa đơn chưa về theo quy định mới nhất

  1. Căn cứ chứng minh hàng về trước, hóa đơn về sau Căn cứ vào thời điểm lập hóa đơn được ghi nhận sau thời điểm lập phiếu xuất kho của bên bán, phiếu nhập kho của bên mua. Đơn đặt hàng (Hợp đồng mua hàng) Phiếu xuất kho của...

Xem chi tiết