Hạch Toán Thu Chi Hộ

Hạch Toán Thu Chi Hộ

Hướng Dẫn Hạch Toán Thu Hộ Chi Hộ Theo Quy Định Mới Nhất
16 Th 11

Hướng Dẫn Hạch Toán Thu Hộ Chi Hộ Theo Quy Định Mới Nhất

1. Thu Hộ, Chi Hộ Là Gì? Thu hộ và chi hộ là các khoản thu, chi hộ được ủy quyền của tổ chức, cá nhân được ủy quyền. Các khoản này phải được chấp thuận rõ ràng bằng văn bản. Có rất nhiều trường hợp về thu và chi...

Xem chi tiết