Hạch toán tài khoản 451 - Qũy tích lũy trả nợ

Hạch toán tài khoản 451 – Qũy tích lũy trả nợ

Hạch toán tài khoản 451 – Qũy tích lũy trả nợ
04 Th 01

Hạch toán tài khoản 451 – Qũy tích lũy trả nợ

Tài khoản 451 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình xác định kết quả chênh lệch thu chi làm tăng, giảm Quỹ tích lũy trả nợ. Vậy cách hạch toán tài khoản 451 như thế nào? Trong bài viết dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc chế...

Xem chi tiết