hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp

hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng
11 Th 01

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng

1. Khái niệm về Chiết khấu thanh toán Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng. – Chiết khấu thanh toán không liên quan gì tới hàng hóa mà chỉ liên...

Xem chi tiết

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng
24 Th 12

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng

1. Khái niệm về Chiết khấu thanh toán Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng. – Chiết khấu thanh toán không liên quan gì tới hàng hóa mà chỉ liên...

Xem chi tiết

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng
21 Th 12

Hướng dẫn hạch toán chiết khấu thanh toán cho doanh nghiệp hoặc khách hàng được hưởng

1. Khái niệm về Chiết khấu thanh toán Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng. – Chiết khấu thanh toán không liên quan gì tới hàng hóa mà chỉ liên...

Xem chi tiết