Hạch Toán Chi phí tiếp khách

Hạch Toán Chi phí tiếp khách

Chi phí tiếp khách
26 Th 12

Chi phí tiếp khách

1. Chi Phí Tiếp Khách Là Gì? Chi phí tiếp khách được hiểu đơn giản là những khoản phí cho hoạt động giao lưu, tiếp đón khách hàng của doanh nghiệp trên thực tế. Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến khoản chi...

Xem chi tiết