HẠCH TOÁN CHI PHÍ KHÁC

HẠCH TOÁN CHI PHÍ KHÁC

Chi Phí Khác Là Gì? Cách Hạch Toán Chi Phí Khác Tài Khoản 811
16 Th 11

Chi Phí Khác Là Gì? Cách Hạch Toán Chi Phí Khác Tài Khoản 811

I. Khái Niệm Chi Phí Khác Là Gì? Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: Chi phí khác là chi phí phát sinh do các hoạt động hoặc giao dịch không liên quan đến kế hoạch thông thường của doanh nghiệp. Ví dụ về chi phí khác Ngày 20/01/2022, công ty A...

Xem chi tiết