Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước

Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước Mới Nhất
10 Th 03

Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước Mới Nhất

1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là gì? Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Payment National Budget) là chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước được thể hiện dưới hình thức một văn bản nhằm xác nhận, xác minh việc cá nhân, doanh nghiệp...

Xem chi tiết