Giảm Thuế GTGT

Giảm Thuế GTGT

Nghị Định 44/2023/NĐ-CP: Giảm Thuế GTGT Năm 2023 Xuống 8%
18 Th 11

Nghị Định 44/2023/NĐ-CP: Giảm Thuế GTGT Năm 2023 Xuống 8%

1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/7/2023 Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định mức giảm thuế GTGT 2023 còn 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như sau: 2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng a) Cơ sở kinh doanh...

Xem chi tiết