Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Nghị Định 44/2023/NĐ-CP: Giảm Thuế GTGT Năm 2023 Xuống 8%

1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% từ ngày 01/7/2023

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định mức giảm thuế GTGT 2023 còn 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như sau:

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 xuống còn 8%

Chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 xuống còn 8%

2. Lưu ý các mặt hàng không được giảm thuế GTGT năm 2023

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Quy định tại Phụ lục I Nghị định này:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất

Danh mục mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng 2023

Quy định tại Phụ lục II Nghị định này:

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: Thuốc lá điếu, xì gà, rượu, bia, xe ô tô dưới 24 chỗ, xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3, tàu bay, du thuyền, xăng các loại… 

Danh mục mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng 2023

Quy định tại Phụ lục III Nghị định này:

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin: Card âm thanh, hình ảnh, mạng và các loại card tương tự dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động, thẻ thông minh, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy vi tính…

Danh mục mặt hàng không được giảm thuế giá trị gia tăng 2023

Việc giảm thuế giá trị gia tăng 2023 cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% thì không được giảm thuế GTGT.

⇒ Như vậy, phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023 đối với các loại hàng hóa, dịch vụ  về cơ bản vẫn được giữ nguyên, không thay đổi so với năm 2022

Tuy nhiên, khi tra cứu mức giảm thuế giá trị gia tăng 2023 cần chú ý phần sửa đổi phần ghi chú cuối Danh mục hàng hóa tại Phụ lục I và Phụ lục III: Mã số HS ở cột (10) chỉ để tra cứu, việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn.

3. Thời gian áp dụng mức giảm thuế giá trị gia tăng năm 2023

Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP: Thực hiện mức giảm thuế GTGT 2023 bắt đầu từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Xem thêm:

Cách tra cứu mã số thuế và thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng, đơn giản nhất

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử MỚI NHẤT

8 cách tra cứu mã số thuế cá nhân online bằng CCCD/CMND CHÍNH XÁC