Giá Vốn Hàng Bán

Giá Vốn Hàng Bán

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì? Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán Chi Tiết
27 Th 12

Giá Vốn Hàng Bán Là Gì? Cách Tính Giá Vốn Hàng Bán Chi Tiết

I. Giá vốn hàng bán là gì? Gồm những gì? Khái niệm giá vốn hàng bán là gì? Giá vốn hàng bán (Tiếng anh là Cost of Goods Sold), là tổng số tiền mà công ty phải trả cho các chi phí liên quan trực tiếp đến việc bán sản phẩm...

Xem chi tiết