Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0%

Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0%

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Mới Nhất
06 Th 01

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Mới Nhất

I. Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Đối tượng chịu thuế GTGT 0% 1. Thuế suất thuế GTGT 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải...

Xem chi tiết

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Mới Nhất
19 Th 12

Quy Định Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Mới Nhất

I. Đối Tượng Chịu Thuế GTGT 0% Đối tượng chịu thuế GTGT 0% 1. Thuế suất thuế GTGT 0%: Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải...

Xem chi tiết