Điểm tín dụng CIC

Điểm tín dụng CIC

Điểm tín dụng CIC là gì? Cách thức kiểm tra CIC cá nhân
24 Th 01

Điểm tín dụng CIC là gì? Cách thức kiểm tra CIC cá nhân

1. Điểm tín dụng CIC là gì? Điểm tín dụng là một chỉ số phản ánh mức độ tín nhiệm của người vay. Điểm số đó cho biết khả năng một khách hàng vay có thể trả nợ và thanh toán các khoản vay đầy đủ và đúng hạn....

Xem chi tiết