Điểm tín dụng CIC là gì? Cách thức kiểm tra CIC cá nhân
Chưa được phân loại
Chưa được phân loại

Điểm tín dụng CIC là gì? Cách thức kiểm tra CIC cá nhân

1. Điểm tín dụng CIC là gì?

Điểm tín dụng là một chỉ số phản ánh mức độ tín nhiệm của người vay. Điểm số đó cho biết khả năng một khách hàng vay có thể trả nợ và thanh toán các khoản vay đầy đủ và đúng hạn. Điểm tín dụng càng cao tương ứng với rủi ro không thanh toán được các khoản nợ càng thấp và khả năng tiếp cận tín dụng càng cao.

Mỗi cơ quan, tổ chức thực hiện chấm điểm tín dụng sẽ có các thang điểm tương ứng với các mức độ rủi ro khác nhau. Tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), điểm tín dụng là kết quả của quá trình tính toán kết hợp các thông tin tín dụng của người vay bao gồm thông tin định danh, thông tin về dư nợ của khách hàng, lịch sử thanh toán các khoản vay và một số thông tin liên quan khác.

2. Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng (CIC)

Theo quy định tại Điều 4  Thông tư 03/2013/TT-NHNN thì mục đích của hoạt động thông tin tín dụng nhằm tạo lập Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) để hỗ trợ:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam.

– Tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

– Khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

3. Cách thức kiểm tra CIC cá nhân

3.1. Kiểm tra CIC cá nhân trên website

Bước 1: Truy cập vào website https://cic.gov.vn/ và bấm vào ô “Đăng ký” phía trên góc phải màn hình.

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký, bao gồm các nội dung như sau:

– Họ và tên;

– Ngày sinh;

– Số điện thoại;

– Số CMND/CCCD; ngày cấp; nơi cấp.

– Email;

– Giới tính;

– Ảnh CMND/CCCD (mặt trước, mặt sau, chân dung)

– Địa điểm;

Bước 3: Thiết lập mật khẩu

Bước 4: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại mà đã đăng ký, sau đó ấn “tiếp tục“

Bước 5: Nhân viên CIC sẽ gọi điện thoại cho bạn để xác thực thông tin qua hình thức hỏi – đáp

Bước 6: Sau khi tạo tài khoản thành công, kết quả đăng ký, tên đăng nhập, mật khẩu sẽ được gửi qua SMS/Email của bạn.

Bước 7: Đăng nhập vào hệ thống CIC, và kiểm tra lịch sử tín dụng ở phần thông tin cá nhân.

3.2. Kiểm tra CIC cá nhân trên ứng dụng CIC Credit Connect

Bước 1: Tải về cài đặt ứng dụng CIC cho điện thoại.