Công thức tính lãi kép

Công thức tính lãi kép

Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép mới nhất
24 Th 01

Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép mới nhất

Lãi kép là gì? Lãi kép hay lãi suất kép (tiếng anh là Compounding Interest). Có thể hiểu đơn giản lãi kép là việc tái đầu tư số tiền lãi vừa nhận được. Tức là, số tiền lãi sinh ra sau quá trình đầu tư sẽ được cộng dồn...

Xem chi tiết