Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép mới nhất
Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Lãi kép là gì? Công thức tính lãi kép mới nhất

Lãi kép là gì?

Lãi kép hay lãi suất kép (tiếng anh là Compounding Interest).

Có thể hiểu đơn giản lãi kép là việc tái đầu tư số tiền lãi vừa nhận được.

Tức là, số tiền lãi sinh ra sau quá trình đầu tư sẽ được cộng dồn vào số vốn đầu tư ban đầu để tiếp tục một chu kỳ sinh lãi tiếp theo.

Cứ thế, số vốn đầu tư sẽ dần tăng lên dù không phải góp thêm tiền vào. Chu kỳ sinh lãi này sẽ lặp đi lặp lại, kéo dài càng lâu thì tiền lãi càng cao.

Công thức tính lãi kép mới nhất

Nhà đầu tư không góp thêm vốn vào khoản đầu tư, mà chỉ tăng vốn đầu tư bằng cách cộng dồn tiền lãi định kỳ thì xác định lãi kép theo công thức sau đây:

A = P*(1+r/n)^n*t

Trong đó:

A: Giá trị trong tương lai

P: Tiền vốn (tiền gốc – số tiền đầu tư ban đầu)

r: Lãi suất danh nghĩa hằng năm

n: Số lần tiền lãi được nhập gốc mỗi năm

t: Số năm đầu tư

Ví dụ: Nhà đầu tư có vốn 10.000.000 đồng. Nhà đầu tư chọn gửi tiết kiệm 3 năm với mức lãi 10%/năm.

Nếu gửi lãi đơn, số tiền lãi sẽ được tính như sau:

Lãi suất năm nhất: 10% x 10.000.000 = 1.000.000 (đồng)

Lãi suất năm hai:    10% x 10.000.000 = 1.000.000 (đồng)

Lãi suất năm ba:     10% x 10.000.000 = 1.000.000 (đồng)

Vậy cộng tổng vốn và lãi suất sau 3 năm sẽ là 13.000.000 đồng.

Áp dụng công thức tính lãi kép, cùng số tiền đó, nhưng gửi ngân hàng với lãi kép. Số tiền lãi nhận được sau 3 năm sẽ như sau:

Giá trị (tính luôn lãi kép trong tương lai) = 10.000.000 x (1 + 10%/1) ^ (10% x 3) = 13.310.000 đồng.

Như vậy, sau 3 năm gửi tiết kiệm, tiền lãi nhận được là 3.310.000 đồng cao hơn so với gửi lãi đơn.

Ý nghĩa của lãi kép

Ý nghĩa của lãi kép đối với một khoản vay

Nếu phải chịu một khoản vay với lãi kép thì đây sẽ là một điều vô cùng xấu không ai muốn xảy ra tình trạng này ở bên vay.

Bởi nếu người đi vay tiền và không thể trả lãi đúng hạn,  số lãi của người này sẽ tăng lên rất lớn sau nhiều năm và người này sẽ phải gánh một khoản nợ khổng lồ khác ngoài tiền gốc. Vì vậy, không nên vay bất khoản nào với hình thức này.

Ý nghĩa của lãi kép với đầu tư

Nếu nhà đầu tư sử dụng lãi kép trong quá trình đầu tư dài hạn thì đây sẽ là một ý tưởng hay. Bởi lãi kép sẽ giúp nhà đầu tư sinh lời rất lớn trong một khoảng thời gian dài.

Áp dụng lãi kép vào việc lập kế hoạch sơ bộ cho các khoản đầu tư khác sẽ mang lại lợi nhuận liên tục. Tuy nhiên, hãy nhớ không nên rút tiền đầu tư của mình trước khi hết thời gian quy định.

Quy định về lãi kép trong hoạt động cho vay

Hiện nay, chưa có quy định nào liên quan đến lãi kép đối với hoạt động cho vay của ngân hàng.

Hiện nay có quy định về việc tính lãi trên số tiền gốc (nợ gốc) theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

Khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

(1) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả;

(2) Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại mục (1), thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;

(3) Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.