chuyển cơ quan BHXH quản lý

chuyển cơ quan BHXH quản lý

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh
11 Th 03

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

I. Cơ sở pháp lý quy định  về Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh:  – Quyết định số 999/QĐ-BHXH ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội,...

Xem chi tiết