chứng từ xuất nhập khẩu

chứng từ xuất nhập khẩu

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu phải làm những gì
07 Th 03

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu phải làm những gì

I. Nơi làm việc của nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu – Công ty Forwader, dịch vụ giao nhận vận tải logictis – Các hãng tàu, hãng vận tải dịch vụ lớn nhất – Công ty xuất nhập khẩu II. Đặc thù công việc của nhân viên chứng...

Xem chi tiết