Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC
08 Th 03

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

1. Chứng nhận CCC là gì? CCC hay 3C là viết tắt của cụm từ tiếng Anh China Compulsory Certification là chứng nhận bắt buộc Trung Quốc được thành lập bởi Chính Phủ Trung Quốc với mục đích người tiêu dùng trong nước, an ninh, an toàn quốc gia....

Xem chi tiết