Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

1. Chứng nhận CCC là gì?

CCC hay 3C là viết tắt của cụm từ tiếng Anh China Compulsory Certification là chứng nhận bắt buộc Trung Quốc được thành lập bởi Chính Phủ Trung Quốc với mục đích người tiêu dùng trong nước, an ninh, an toàn quốc gia. Thiết lập chứng từ bắt buộc này nhằm tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm dựa trên quy định của pháp luật.

Mặc dù với mục đích để quản lý chất lượng nhưng chứng từ này không phải là nhãn hiệu chất lượng mà đó là chứng nhận an ninh cơ bản.
Trên chứng nhận CCC có một số chỉ số đại diện cho sự an toàn của chất lượng sản phẩm đủ điều kiện, nhưng không có nghĩa rằng việc sử dụng các sản phẩm có chứng chỉ 3C đều tốt. Trên thực tế khi mua hàng ngoài việc dựa vào biểu tượng 3C có trên sản phẩm thì các chỉ số khác cũng rất quan trọng.

>>>> Bài viết xem nhiều:

Giấy Chứng Nhận Hun Trùng (Fumigation Certificate) Là Gì?

Phương thức LC (letter of credit) – thanh toán theo thư tín dụng

2. Mặt hàng nào bắt buộc phải cấp chứng nhận CCC

Những mặt hàng sau khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bắt buộc phải có chứng nhận CCC bao gồm: Thiết bị điện gia dụng, dây và cáp, động cơ, công tắc, dụng cụ điện, thiết bị âm thanh và video, thiết bị viễn thông, thiết bị đọc thẻ, thiết bị chiếu sáng, linh kiện ô tô và xe, thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ, quá trình chứng nhận được quy định cho từng dòng sản phẩm.
Nếu bạn muốn xuất khẩu những hàng hóa trên vào Trung Quốc, bạn bắt buộc phải cung cấp chứng nhận CCC. 

»»» GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA – Certificate of Origin(C/O)

Những mặt hàng phải xin giấy phép xuất khẩu

Phương thức LC (letter of credit) – thanh toán theo thư tín dụng

3. Nội dung trên chứng nhận CCC

Trên chứng nhận bao gồm các nội dung sau đây:

1) Người đăng ký

2) Tên doanh nghiệp sản xuất

3) Tên sản phẩm, tên mẫu hoặc số seri

4) Nhà sản xuất, thiết bị sản xuất hoặc mô tả quá trình

5) Phương pháp chứng nhận

6) Quy cách chứng nhận và quy định về kỹ thuật

7) Ngày phát hành giấy chứng nhận và thời gian hiệu lực

8) Đơn vị phát hành giấy chứng nhận

Trên Hệ thống chứng nhận CCC sẽ bao gồm kiểm tra và quản lý theo dõi. Sau khi kiểm tra sản phẩm, chúng tôi tiến hành quản lý theo dõi để xác minh rằng sản phẩm tuân thủ các quy định liên quan. Nếu sản phẩm được chứng nhận CCC không được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc tem CCC không được áp dụng theo quy định, sản phẩm đó sẽ bị cấm nhập khẩu, bán hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại ở Trung Quốc.

>>>> Bài viết xem nhiều: Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu phải làm những gì

Kế toán là gì – Cách xác định đối tượng kế toán

Công ty không trả sổ bảo hiểm cho người lao động có vi phạm hay không?

4. Phạm Vi Chứng Nhận

1

CNCA-C01-01

2014

Electric Wire and Cable

2

CNCA-C02-01

2014

Circuit Switch and Electrical Equipment for Protection or Connection (Electrical Accessories)

3

CNCA-C03-01

2014

Low-Voltage Switchgear assembly

4

CNCA-C03-02

2014

Low Voltage Component

5

CNCA-C04-01

2014

Low Power Motor

6

CNCA-C05-01

2014

Electrical Tools

7

CNCA-C06-01

2014

Electric welder

8

CNCA-C07-01

2017

Household and Similar Equipment

9

CNCA-C08-01

2014

Audio-Video Equipment

10

CNCA-C09-01

2014

Information Technology Equipment

11

CNCA-C10-01

2014

Lighting Appliances

12

CNCA-C11-01

2014

Automobile

13

CNCA-C11-01/A1

2014

Automobile (Fire Truck)

14

CNCA-C11-02

2014

Motorcycle

15

CNCA-C11-03

2014

Motorcycle Engine

16

CNCA-C11-04

2014

Lap-Belt

17

CNCA-C11-05

2014

Motor Horn

18

CNCA-C11-06

2014

Motor Vehicle Brake Hose

19

CNCA-C11-07

2014

Motor Vehicle Exterior Lighting and Light Signal Device

20

CNCA-C11-08

2014

Motor Vehicle Indirect Vision Device

21

CNCA-C11-09

2014

Automotive Interior Parts

22

CNCA-C11-10

2014

Car Door Lock and Door Retainer

23

CNCA-C11-11

2014

Car Fuel Tank 

24

CNCA-C11-12

2014

Car Seat and Seat Headrest

25

CNCA-C11-13

2014

Automobile Body Reflection Marking

26

CNCA-C11-14

2014

Automobile Data Recorder

27

CNCA-C12-01

2014

Motor Vehicle Tire

28

CNCA-C13-01

2014

Safety Glass

29

CNCA-C14-01

2014

Agricultural Machinery Products

30

CNCA-C16-01

2014

Telecommunications Terminal Equipment

31

CNCA-C18-01

2014

Fire Alarm Equipment

32

CNCA-C18-02

2014

Fire Protection Products

33

CNCA-C18-03

2014

Fire Extinguishing Equipment

34

CNCA-C18-04

2014

Fire Protection Products

35

CNCA-C19-01

2014

Anti-theft Alarm Products

36

CNCA-C19-02

2014

Security Physical Protection Products

37

CNCA-C20-01

2007

Wireless LAN products

38

CNCA-C21-01

2014

Decoration Products

39

CNCA-C22-01

2014

Baby Carriages

40

CNCA-C22-02

2014

Toys

41

CNCA-C22-03

2014

Motor vehicle Restraint System for Children

42

CNCA-C11-15

2017

Mandatory Product Certification Rules, Motorcycle Helmet

43

CNCA-CXX-XXX

2018

Mandatory Product Certification Rules, Toys and Baby Carriages (Draft)

44

CNCA-C11-16

2018

Mandatory Product Certification Rules, Electric Bicycle

5. Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

Quy trình làm chứng nhận CCC như sau:

1. Đăng ký chứng nhận

2. Thử nghiệm hình thức

3. Kiểm tra nhà máy

4. Thử nghiệm mẫu

5. Đánh giá và phê duyệt kết quả chứng nhận

6. Kiểm tra nhà máy sau khi được chứng nhận

Sau khi kiểm tra sản phẩm, sẽ đến khâu quản lý theo dõi để xác nhận hàng hóa đó có tuân thủ các quy định liên quan.

Nếu sản phẩm được chứng nhận CCC không được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc tem CCC không được áp dụng theo quy định, sản phẩm đó sẽ bị cấm nhập khẩu, bán hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại ở Trung Quốc.