Cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%

Cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%

Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế?
30 Th 12

Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế?

Một số doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%. Vậy các bên phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào? Cho doanh nghiệp khác vay lãi suất 0% có bị ấn định thuế? 1. Các trường hợp bị ấn định thuế Quy định về ấn...

Xem chi tiết