Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục
31 Th 12

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

 Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang thắc mắc về những chính sách thuế áp dụng với đơn vị mình, có ưu đãi về thuế TNDN hay không? Hoặc có được khấu trừ thuế GTGT không? Đây là vấn đề...

Xem chi tiết