Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục. Các lưu ý khi làm kế toán ngành giáo dục. Thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục. Thuế suất ưu đãi đối với hoạt động giáo dục.
Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

 Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo đang thắc mắc về những chính sách thuế áp dụng với đơn vị mình, có ưu đãi về thuế TNDN hay không? Hoặc có được khấu trừ thuế GTGT không? Đây là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán quan tâm Bài biết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục.

cach-tinh-doanh-thu-thue

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

Ngày nay, Giáo dục cũng trở thành loại hình doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư. Và theo đó  giáo dục cũng là một loại hình kinh doanh đặc biệt. Vậy các chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục đào tạo có gì khác biệt với các hoạt động kinh doanh khác. Hãy cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu thêm về vến đề này.

1. Thuế suất ưu đãi đối với hoạt động giáo dục

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng với: Thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa  tại  lĩnh vực giáo dục – đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và mội trường ( được gọi là lĩnh vực xã hội hóa).

Trong danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa đươc thực hiện theo danh mục do Thủ tướng chính phủ quyết định.

+ Miễn thuế 4 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong vòng 5 năm tiếp theo với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn mà không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy đinh của nhà nước.

nhung-diem-dang-chu-y-ve-thue-gtgt

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

2. Thuế GTGT đối với hoạt động giáo dục

+ Dạy học dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học, dạy múa hát, hội họa, kiến thức chuyên môn: Đây là Đối tượng không chịu thuế GTGT.

+ Được Khấu trừ GTGT đầu vào:

. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào mà không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

. Và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

+ Công ty có hoạt động dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT

3. Các lưu ý khi làm kế toán ngành giáo dục

Thứ nhất: Khi nhận học phí của học viên các bạn hãy tiến hành Xuất hóa đơn.

Thứ 2: Doanh nghiệp không phải chịu thuế GTGT, Kế toán vẫn tiến hành  kê khai thuế GTGT hàng tháng.

Thứ 3: Trong  trường hợp Phát sinh thuế thu nhập cá nhân(TNCN) thì làm báo cáo thuế  thu nhập cá nhân theo tháng hoặc  quý. Còn nếu không phát sinh  thuế Thu nhập cá nhân thì cuối năm làm quyết toán thuế TNCN nộp.