chi phí thuê kho văn phòng

chi phí thuê kho văn phòng

Cách hạch toán chi thuê kho văn phòng, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hợp lý
11 Th 12

Cách hạch toán chi thuê kho văn phòng, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hợp lý

Chi phí thuê kho và văn phòng, chi nhánh địa điểm kinh doanh hợp lý  kế toán cần lưu ý và thực hiện theo quy định nào? Khi kinh doanh hầu hết doanh nghiệp đều phát sinh chi phí thuê kho hoặc văn phòng dùng làm đại diện hoặc địa điểm kinh...

Xem chi tiết