chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN
11 Th 03

Phân biệt chi phí kế toán và chi phí tính thuế TNDN

Thuế TNDN là một khoản thuế quan trọng mà doanh nghiệp (DN) phải nộp cho Nhà nước. Việc xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và khoản thuế mà DN phải nộp. Bài...

Xem chi tiết