Chi hỗ trợ đi lại ngày lễ Tết cho nhân viên

Chi hỗ trợ đi lại ngày lễ Tết cho nhân viên

Xử lý chi hỗ trợ đi lại ngày lễ, Tết cho nhân viên
03 Th 01

Xử lý chi hỗ trợ đi lại ngày lễ, Tết cho nhân viên

1. Điều kiện để chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, Tết cho nhân viên được coi là chi phí hợp lý Theo điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC, quy định: “Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động...

Xem chi tiết