cách tính thuế tối thiểu toàn cầu

cách tính thuế tối thiểu toàn cầu

Thuế tối thiểu toàn cầu: 5 thông tin cần biết từ năm 2024
15 Th 01

Thuế tối thiểu toàn cầu: 5 thông tin cần biết từ năm 2024

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp theo Quy định thuế tối thiểu toàn cầu. Dưới đây là tổng hợp các nội dung đáng chú ý liên quan. 1. Thuế tối thiểu toàn cầu là gì? Thuế tối thiểu...

Xem chi tiết