Các mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Các mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

2 mức thuế suất và cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2023
04 Th 11

2 mức thuế suất và cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất áp dụng từ ngày 01/7/2023 quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 1.Mức thuế suất 20%  Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng với tất cả các doanh nghiệp là 20%; Trừ trường hợp áp...

Xem chi tiết