Các cách chuyển khoản DN

Các cách chuyển khoản DN

Cách xử lý khi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty
29 Th 11

Cách xử lý khi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty

Trường hợp 01: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, kế toán chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân của các thành viên trong công...

Xem chi tiết