Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Cách xử lý khi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty

Trường hợp 01: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp

Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp, kế toán chuyển tiền từ tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân của các thành viên trong công ty như tài khoản giám đốc, tài khoản nhân viên khác trong công ty.

Để xử lý trường hợp chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp có 2 cách xử lý:

Cách thứ nhất là xem như một khoản công ty mượn

Việc xem như đây là một khoản công ty mượn sẽ phát sinh những vấn đề như kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền, lập phiếu thu tiền trên cơ sở

Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 3388, 

Kế toán lâp ủy nhiệm chi, chi tiền ngân hàng trả lại: Hạch toán Nợ TK 3388/ Có TK 112.

Cách thứ hai là xem như đây là một khoản tạm ứng

Việc chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm tại doanh nghiệp được xem là khoản tạm ứng. Kế toán cần lập giấy đề nghị tạm ứng, lập ủy nhiệm chi, chi tiền ngân hàng cho tạm ứng:

Hạch toán Nợ TK 141/ Có TK 112, lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán Nợ Tk 111/ Cơ TK 141.

Trường hợp 02: Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào tài khoản công ty

doanh-nghiep-moi-thanh-lap

Trên thực tế tài khoản cá nhân sau khi khi chuyển tiền vào tài khoản giám đốc hay tài khoản các nhân viên khác trong công ty.

Để xử lý hai trường hợp này, kế toán có thể xử lý với tư cách công ty cá nhân mượn, sau đó được trả lại. Kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân. Kế toán lập phiếu thu tiền hạch toán Nợ Tk 1388/ Có TK 111, cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại hạch toán nợ Tk 112, có TK 1388.

Trường hợp 03: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản công ty vào tào khoản cá nhân khác không làm việc tại công ty

Với trường hợp này, cần xem đây là khoản công ty mượn nên giờ trả lại. Kế toán cần lập hợp đồng hoặc biên bản mượn tiền. Tiếp theo lập phiếu thu tiền hạch toán nợ TK 111/ có Tk 112.

Cách giải quyết thứ 2 là xem các khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại hoặc không mua hàng nữa. Hoặc xem đó là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại.

Kế toán cần lập giấy đề nghị thanh toán, lập ủy nhiệm chi chi tiền ngân hàng cho tạm ứng:

  • Hạch toán NỢ Tk 331/Có TK 112,
  • Lập phiếu thu tiền hoàn ứng: Hạch toán nợ TK 111/Có TK 331.

Xem thêm: