Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Theo Quy Định Mới Nhất
11 Th 03

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Theo Quy Định Mới Nhất

1. Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?   Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm dứt việc thục hiện thoả thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng từ trước đó.    Căn cứ theo quy định tại Điều 422 của Bộ luật dân...

Xem chi tiết