Arrival Notice

Arrival Notice

Giấy Báo Hàng Đến (Arrival Notice) Là Gì? Những Thông Tin Cần Biết
18 Th 03

Giấy Báo Hàng Đến (Arrival Notice) Là Gì? Những Thông Tin Cần Biết

Giấy báo hàng đến (Arrival Notice) là một chứng từ quan trọng, giúp doanh nghiệp có cơ sở để nhận hàng và thực hiện các thủ tục hải quan. 1. Giấy báo hàng đến (Arrival Notice) là gì? Thông báo hàng đến hay Arrival Notice là một thông báo mà đại lý, hãng...

Xem chi tiết