ACC TRAINING
ACC TRAINING

Lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ nhà hàng

Lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ trong nhà hàng

Kiểm soát nội bộ trong nhà hàng giúp ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, tăng cường hiệu quả hoạt động, tạo sự đồng bộ đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể:

 • Các thông số: Báo cáo tài chính, số liệu kế toán của nhà hàng khách sạn luôn đảm bảo chính xác với thực tế.
 • Giảm thiểu rủi ro thất thoát tài nguyên hoặc gian lận do chính nhân viên hoặc người bên ngoài nha hàng gây ra
 • Giảm thiếu tối đa các sai sót trong quá trình làm việc của đội ngũ nhân viên nhà hàng
 • Tạo sự đồng bộ trong nhà hàng, giúp nhân sự tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty.
 • Ngăn chặn các rủi ro không cần thiết từ bên ngoài tác động vào nhân sự nhà hàng do các lỗ hổng trong ccáh quản lý.

Những yếu tố giúp kiểm soát nội bộ trong nhà hàng hiệu quả

 • Tạo lập văn hóa làm việc chính trực, tôn trọng các giá trị đạo đức trong nhà hàng
 • Có sự phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các vị trí và bộ phận trong nhà hàng
 • Xác định rõ ràng các hoạt động và quy trình vận hành hoạt động của đơn vị. Ban hành các văn bản để tất cả nhân viên đều nắm rõ định hướng và chiến lược của nhà hàng.
 • Tất cả các giao dịch đều được thực hiện minh bạch, trung thực, rõ ràng, có báo cáo có cấp quản lý sau khi kết thúc.
 • Nhân viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định kiểm soát nội bộ tại nhà hàng nơi mình làm việc .
 • Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nhân viên theo định kỳ cũng như kiểm tra hiệu quả của các giải pháp kiểm soát nội bộ ở nhà hàng để tìm ra giải pháp tốt nhất

Trên đây, ACC TRAINING – DỊCH VỤ KẾ TOÁN NHÀ HÀNG đã chia sẻ cho các bạn về những lợi ích của kiểm soát tốt nội bộ nhà hàng. Nếu bạn có những vấn đề khúc mắc, khó khăn trong quá trình kiểm soát nội bộ nhà hàng thì ACC TRAINING –  DỊCH VỤ KẾ TOÁN NỘI BỘ NHÀ HÀNG luôn sẵn sàng giúp bạn !

ACC TRAINING chúc quý doanh nghiệp thành công!