Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Đòn Bẩy Tài Chính Là Gì? Phân Tích Hệ Số Đòn Bẩy Tài Chính

1. Đòn bẩy tài chính là gì?

Khái niệm đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là gì? Cách tính và sử dụng như thế nào?

Đòn bẩy tài chính là một khái niệm kinh tế được sử dụng để mô tả sức mạnh mà một doanh nghiệp hoặc tổ chức có khi sử dụng nợ để tăng cường vốn sở hữu của mình. Đòn bẩy tài chính cho phép một tổ chức tận dụng vốn của người khác để tạo ra lợi nhuận cho chính mình, tuy nhiên, nó cũng đem lại rủi ro cao hơn cho tổ chức đó.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính (hay còn gọi là tỷ lệ vay vốn) là tỷ lệ giữa tổng số tiền nợ mà một doanh nghiệp sử dụng để tài trợ hoạt động kinh doanh và tổng số vốn sở hữu của doanh nghiệp đó.

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính cho thấy mức độ sử dụng tiền vay để tăng cường vốn đầu tư và mức độ rủi ro mà doanh nghiệp phải chịu khi sử dụng tiền vay để hoạt động kinh doanh.

Ví dụ về đòn bẩy tài chính

Thường thì, đòn bẩy tài chính được tính bằng cách chia tổng số nợ của tổ chức cho vốn sở hữu. Ví dụ, nếu một tổ chức có tổng số nợ là 1 tỷ đồng và vốn sở hữu là 500 triệu đồng, thì đòn bẩy tài chính của tổ chức đó là 2. Tức là tổ chức đó sử dụng 2 đồng nợ để tạo ra một đồng lợi nhuận cho chính mình.

Ưu nhược điểm khi sử dụng đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính là một công cụ quan trọng trong việc đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ nào khác, nó cũng có những ưu nhược điểm riêng.

– Ưu điểm của đòn bẩy tài chính:

  • Tăng lợi nhuận: Sử dụng đòn bẩy tài chính cho phép người đầu tư kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đầu tư bằng vốn tự có.
  • Tiết kiệm chi phí vốn: Khi sử dụng đòn bẩy tài chính, người đầu tư chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ của vốn để đầu tư, từ đó giảm thiểu chi phí vốn.
  • Tăng tính linh hoạt: Sử dụng đòn bẩy tài chính cho phép người đầu tư tăng tính linh hoạt trong việc quản lý vốn đầu tư.

– Nhược điểm của đòn bẩy tài chính:

Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính cũng có những rủi ro và hạn chế nhất định:

  • Rủi ro tài chính: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể làm tăng rủi ro tài chính nếu thị trường đầu tư không đi theo dự đoán.
  • Tăng mức đòn bẩy có thể gây thiếu hụt tiền mặt: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể gây ra tình trạng thiếu hụt tiền mặt nếu người đầu tư không tính toán kỹ lưỡng hoặc quản lý tài chính không hiệu quả.
  • Khả năng thất thoát tài sản: Sử dụng đòn bẩy tài chính có thể khiến người đầu tư mất đi tài sản nếu không đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính có thể giúp doanh nghiệp tăng cường vốn và đầu tư vào các dự án mới, tuy nhiên, nó cũng đem lại rủi ro cao hơn. Nếu doanh nghiệp không thể thanh toán được nợ, nó có thể phá sản hoặc bị mất một phần hoặc toàn bộ tài sản. Do đó, quản lý đòn bẩy tài chính là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp và tổ chức.

2. Ý nghĩa của việc sử dụng đòn bẩy tài chính

– Tăng lợi nhuận

– Tiết kiệm chi phí vốn

– Tăng tính linh hoạt

– Mở rộng phạm vi đầu tư

Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng mang lại những rủi ro và hạn chế. Do đó, người đầu tư cần phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng đòn bẩy tài chính và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.

3. Có những loại đòn bẩy tài chính nào?

thebank_donbaytaichinhlagisudungdonbaytaichinhtrongkinhdoanhbds_1587391662.jpg (650×400)

 Đòn bẩy tài chính vốn chủ sở hữu: Đây là loại đòn bẩy mà người đầu tư sử dụng vốn chủ sở hữu của mình để đầu tư vào các cơ hội sinh lời cao hơn. Đây là loại đòn bẩy phổ biến nhất và an toàn nhất.

– Đòn bẩy tài chính vay nợ: Đây là loại đòn bẩy mà người đầu tư sử dụng vốn vay để đầu tư vào các cơ hội sinh lời cao hơn. Tuy nhiên, loại đòn bẩy này có thể gây ra rủi ro vì nếu không quản lý tốt, người đầu tư có thể rơi vào tình trạng nợ nần.

– Đòn bẩy tài chính hoán đổi tài sản: Đây là loại đòn bẩy mà người đầu tư sử dụng tài sản hiện có để đầu tư vào các cơ hội khác. Ví dụ, người đầu tư có thể sử dụng nhà đất của mình để vay vốn và đầu tư vào thị trường chứng khoán.

– Đòn bẩy tài chính dự án: Đây là loại đòn bẩy mà người đầu tư sử dụng các cơ hội đầu tư dự án để tăng thu nhập. Ví dụ, người đầu tư có thể đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc các dự án kinh doanh mới.

– Đòn bẩy tài chính thông qua sản phẩm tài chính phái sinh: Đây là loại đòn bẩy mà người đầu tư sử dụng các sản phẩm tài chính phái sinh như tùy chọn và hợp đồng tương lai để đầu tư vào các cơ hội sinh lời cao hơn. Tuy nhiên, loại đòn bẩy này có thể gây ra rủi ro cao và cần phải được quản lý cẩn thận.

4. Cách tính đòn bẩy tài chính

Công thức tính đòn bẩy tài chính là tổng vốn đầu tư chia cho vốn chủ sở hữu. Nó cho biết tỷ lệ giữa số tiền vay và số tiền đầu tư của người đầu tư.

Công thức:

Đòn bẩy tài chính = Tổng vốn đầu tư/ Vốn chủ sở hữu

Ví dụ: Nếu người đầu tư đầu tư 50 triệu đồng của chính mình và vay 150 triệu đồng từ ngân hàng để mua cổ phiếu, tổng vốn đầu tư sẽ là 200 triệu đồng. Với số vốn chủ sở hữu là 50 triệu đồng, đòn bẩy tài chính sẽ là:

Đòn bẩy tài chính = 200 triệu đồng / 50 triệu đồng = 4

5. Đòn bẩy tài chính bao nhiêu là hợp lý?

Người đầu tư cần cân nhắc các yếu tố như:

– Mức độ rủi ro của đầu tư: Đòn bẩy tài chính cao hơn có thể tăng mức độ rủi ro của đầu tư. Nếu đầu tư có mức độ rủi ro cao hơn, nên giảm đòn bẩy tài chính để giảm thiểu rủi ro.

– Mục tiêu đầu tư: Nếu mục tiêu đầu tư là tăng lợi nhuận ngắn hạn, thì đòn bẩy tài chính có thể được sử dụng để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu mục tiêu đầu tư là tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn, thì cần cân nhắc mức độ rủi ro và giảm đòn bẩy tài chính.

 Tài chính của người đầu tư: Người đầu tư cần đảm bảo rằng họ có đủ tài chính để chi trả lãi suất và tiền vay. Nếu không, đòn bẩy tài chính cao có thể gây khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ.

6. Cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả

– Tìm hiểu kỹ về thị trường và cổ phiếu đầu tư

– Đặt mục tiêu và kế hoạch đầu tư

– Xác định mức độ rủi ro

– Chọn loại đòn bẩy tài chính phù hợp

– Kiểm soát rủi ro

7. Bài tập về đòn bẩy tài chính có lời giải

Bạn đang xem xét đầu tư vào một cổ phiếu. Bạn có 10.000 đô la để đầu tư và bạn muốn sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng lợi nhuận của mình. Một công ty môi giới có sẵn cho bạn một khoản vay với lãi suất 8% mỗi năm. Bạn muốn đặt lệnh mua 20.000 đô la cổ phiếu với giá mỗi cổ phiếu là 50 đô la. Hãy tính toán đòn bẩy tài chính của bạn trong trường hợp này.

Lời giải:

Để tính toán đòn bẩy tài chính, ta sử dụng công thức: Đòn bẩy tài chính = Tổng số tiền đầu tư / Tiền mượn Trong trường hợp này, ta có:
Tổng số tiền đầu tư = 10.000 đô la

Tiền mượn = 20.000 đô la – 10.000 đô la = 10.000 đô la Vì vậy, đòn bẩy tài chính của bạn là:

Đòn bẩy tài chính = 10.000 đô la/ 10.000 đô la = 1

Điều này có nghĩa là bạn đang sử dụng đòn bẩy tài chính 1:1. Nói cách khác, bạn đang đầu tư bằng số tiền của chính mình và không sử dụng tiền mượn.

Lưu ý rằng, trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng tiền mượn để tăng lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng tiền mượn cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro, do đó bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng đòn bẩy tài chính.

Xem thêm:

Phân tích chuyên sâu về Sea Way Bill (Giấy gửi hàng đường biển)

CCC Là Gì? Quy Trình Nhận Chứng Nhận Bắt Buộc Trung Quốc CCC

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA – Certificate of Origin(C/O)