Kinh nghiệm kế toán
Kinh nghiệm kế toán

Cách Xây Dựng Thang Bảng Lương Theo Quy Định Mới Nhất

1. Thang bảng lương là gì?

Thang Bẳng Lương
Thang bảng lương là hệ thống bao gồm các thang lương, nhóm lương và bậc lương, làm căn cứ để trả lương cho người lao động. Dựa vào đây, người quản lý có thể dễ dàng phân loại từng nhóm, từng nhóm lao động của đơn vị mình. Doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo bảng lương được xây dựng phù hợp với khả năng và mức độ phức tạp của công việc.

2. Vai trò của thang bảng lương là gì?

Doanh nghiệp cần xây dựng thang bảng lương làm cơ sở trả thu nhập cho người lao động, người lao động ý thức rõ hơn về quyền lợi và xu hướng trả lương. Đây là cơ sở để doanh nghiệp làm việc với chính quyền.

Để quản lý tốt công ty và đảm bảo tính minh bạch trong vấn đề tiền lương của nhân viên, mỗi công ty cần xây dựng bảng lương hàng năm cho riêng mình.

Xây dựng bảng lương trên cơ sở thỏa thuận và khả năng của người lao động, làm cơ sở pháp lý cho việc trả lương, động viên người lao động hăng hái làm việc để tăng lương. Đồng thời cũng thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý chi phí của đơn vị.

3. Quy định về thang bảng lương mới nhất

3.1. Có bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký thang bảng lương không?

Điều 93 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động phải xây dựng bảng lương, yêu cầu công việc để tuyển dụng lao động và thương lượng mức lương theo công việc với người lao động. Vì vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải lập và đăng ký thang bảng lương.

3.2. Đăng ký thang bảng lương ở đâu?

Đơn vị, doanh nghiệp đăng ký bảng lương tại phòng lao động – thương binh và xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

3.3. Thời hạn đăng ký thang bảng lương

Thời hạn đăng ký thang bảng lương là khi doanh nghiệp mới thành lập hoặc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi bậc lương thay đổi thì phải lập lại thang lương.

3.4. Thủ tục đăng ký thang bảng lương lần đầu

Rất nhiều doanh nghiệp mới thành lập thắc mắc rằng hồ sơ, thủ tục đăng ký thang bảng lương như thế nào và ở đâu. Vì vậy trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ gửi tới bạn đọc thủ tục và bộ hồ sơ nộp thang bảng lương theo quy định.

Bước 1: Doanh nghiệp lập thang, bảng lương theo nguyên tắc do Nhà nước quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận bảng lương đã đăng ký. Nếu cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Nhà nước quy định thì thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Doanh nghiệp (trên 10 nhân viên) đăng ký thang bảng lương, nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện:

 • Doanh nghiệp dưới 50 lao động thì nộp bản đăng ký thang bảng lương tại trụ sở UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên phải nộp đơn lên trụ sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.5. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Đối với đơn vị đăng ký thang bảng lương lần đầu gồm những hồ sơ sau:

 • Quyết định thành lập hội đồng xét thang bảng lương.
 • 02 thang bảng lương.
 • Bảng phụ cấp nếu có.
 • Mô tả chi tiết về chức danh công việc.
 • Quyết định ban hành thang bảng lương.
 • Biên bản cuộc họp của Hội đồng Đánh giá Thang lương.
 • Biên bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
 • Giấy đăng ký Hệ thống Thang bảng lương.

Đối với doanh nghiệp đăng ký thang bảng lương khi có thay đổi, điều chỉnh lại mức lương cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

 • 01 bản bảng lương cũ (có xác nhận của Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã).
 • 03 Thang bảng lương mới.
 • 03 Bảng phụ cấp nếu có.

4. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương cho cán bộ quản lý, lao động chuyên môn, lao động trực tiếp sản xuất, quản lý, dịch vụ căn cứ vào điều kiện tổ chức sản xuất và lao động.

Thang bảng lương phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, chủng tộc, màu da, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, người khuyết tật…

Xem thêm: 

Lịch Nộp Các Báo Cáo Thuế Mới Nhất

Cách viết hóa đơn điện tử hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử dễ hiểu, chính xác, update nhất